Repartizarea terenurilor agricole pe clase de calitate şi folosinţe