Back

ANUNŢ: Deschidere sesiune de raportare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2018 la nivelul judeţului Olt (inventarul local de emisii)

ANUNŢ: Deschidere sesiune de raportare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă pentru anul 2018 la nivelul judeţului Olt (inventarul local de emisii)

În data de 26 martie 2019 s-a deschis sesiunea de raportare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, pentru anul 2018, în cadrul aplicaţiei online “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” în conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 3299 / 2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

Operatorii economici cât şi primăriile de municipii, oraşe şi comune din judeţul Olt pot accesa  pagina de internet a APM Olt (http//apmot.anpm.ro), unde, pe pagina de start, se găseşte Formularul on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu).

1. Pentru operatorii economici şi primăriile de municipii, oraşe şi comune din judeţul Olt care sunt deja înregistraţi în SIM (Sistemul Integrat de Mediu), deoarece şi în anii anteriori au raportat datele în această aplicaţie “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, reamintim etapele pentru a raporta datele în aplicaţie, pentru anul 2018, respectiv:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) care se găseşte pe pagina de start a site-ului APM Olt (http//apmot.anpm.ro);

- Autentificarea în sistem folosind utilizatorul şi parola din anii anteriori. În cazul în care parola nu mai este acceptată de sistem se bifează opţiunea “am uitat parola” şi se parcurg paşii aferenţi;

- Completarea chestionarelor, în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare anului 2016.

 

2. Pentru operatorii economici care deja sunt înregistrați în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) deoarece şi în anii anteriori au raportat datele, dar pentru o altă aplicaţie (Reglementări, Deşeuri, etc), etapele pentru a raporta datele în aplicaţia F2 – Inventare locale de emisii, pentru anul 2018, sunt următoarele:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) care se găseşte pe pagina de start a site-ului APM Olt (http//apmot.anpm.ro);

- Autentificarea în sistem folosind utilizatorul şi parola din anii anteriori. În cazul în care parola nu mai este acceptată de sistem se bifează opţiunea “am uitat parola” şi se parcurg paşii aferenţi.

- Solicitarea şi bifarea aplicaţiei “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”;

- Completarea chestionarelor, în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare activităţii desfăşurate în anul 2018.

3. Pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) etapele pentru a raporta datele în aplicaţia F2 – Inventare locale de emisii, pentru anul 2018, sunt următoarele:

- Accesarea Formularului on-line de înregistrare în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) care se găseşte pe pagina de start a site-ului APM Olt (http//apmot.anpm.ro);

- Înregistrarea în SIM Sistemul Integrat de Mediu ( În urma înregistrării datelor de identificare ale societăţii dumneavoastră, veţi primi pe mail-ul declarat dreptul de acces în sistem, respectiv un nume de utilizator şi o parolă);

- Autentificarea în SIM (Sistemul Integrat de Mediu) folosind utilizatorul şi parola primite;

- Completarea chestionarului, în aplicaţia “SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii”, cu datele necesare realizării inventarului de emisii corespunzătoare activităţii desfăşurate în anul 2018. 

Chestionarele completate vor fi verificate şi validate de responsabilii cu inventarul de emisii din cadrul APM Olt. Raportarea datelor în aplicaţie va fi încheiată în momentul în care chestionarele completate sunt validate.

Datele privind inventarul de emisii de poluanţi în atmosferă pentru anul 2017, pentru activităţile desfăşurate de societatea dumneavoastră în anul 2017 vor fi introduse în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) până la data de 31 mai 2019.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la aplicaţia informatică de colectare a datelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă, vă puteți adresa d-nei consilier superior Gabriela Neagu și d-nei consilier superior Eugenia Homorean, din cadrul  Serviciului Monitorizare şi Laboratoare, tel: 0745 026609, 0748 709150, 0249 / 439166, (int.204), e-mail: laborator@apmot.anpm.ro.