Back

ANUNŢ PUBLIC privind emiterea avizului de mediu

                                                                                                                                     

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal - Rectificare intravilan comuna Bălteni, judeţul Olt pentru depozit judeţean deşeuri″ comuna Bălteni,  judeţul Olt.

Informaţiile privind posibilul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultateîn zilele de luni - joi între orele 8:00– 16:00 şi vineri între orele 8:00-13:00 la  sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul Consiliului Judeţean Olt, Slatina, str. A.I.Cuza, nr. 14, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt.

Documente atasate

ot_Decizie PUZ Balteni

ot_memoriu PUZ Balteni

ot_Regulament PUZ Balteni

ot_raport mediu PUZ Balteni