Back

Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu ÎNFIINŢAREA UNEI FERME PISCICOLE ÎN SISTEM INTENSIV amplasat în Piatra Olt, extravilan: T123, T124, judeţul Olt,

titular S.C. POND STAR GMT S.R.L.

Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet  http://apmot.anpm.ro

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, până la data de 19.10.2010 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

Documente atasate

ot_acordproiectPONDSTAR