Back

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu titular: S.C. AŞEZĂMÂNTUL BUNA VESTIRE S.R.L.

A.P.M. Olt anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul :”Amenajare iazuri piscicole în sat Petculeşti, com. Grădinari, propus a fi amplasat în com. Grădinari, sat Petculeşti, jud. Olt

titular: S.C. AŞEZĂMÂNTUL BUNA VESTIRE S.R.L.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt,str. I. Moroşanu, nr.3.şi la sediul  S.C. AŞEZĂMÂNTUL BUNA VESTIRE S.R.L. ,

din com. Grădinari, jud.Olt,în zilele de luni- vineri , intre orele 9 -14.

   Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Olt,str. I.Moroşanu,nr.3.