Back

Anunt public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ CONSTRUIRE CIMITIR ECUMENIC, SEDIUL ADMINISTRATIV ?I ÎMPREJMUIRE”, Titular: S.C. ECUMENIC FUNERAR S.R.L.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE CIMITIR ECUMENIC, SEDIUL ADMINISTRATIV ?I ÎMPREJMUIRE, propus a fi Slatina, str. Strehare?i, nr. 136, jud.Olt

Titular: S.C. ECUMENIC FUNERAR S.R.L. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum si la următoarea adresa de internet http://www.apmot.anpm.ro/

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 12.05.2011 .

Documente atasate

ot_Decizia 2892 Cimitir STREHARET