Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

   A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Realizare instalaţii sanitare şi termice utilizând sisteme ecologice de încălzire a apei – centrală termică cu combustibil biomasă şi panouri solare – Bircii- Scorniceşti“, propus a fi amplasat în Scorniceşti, sat Bircii, jud.Olt

titular: C.L. Scorniceşti, jud. Olt

   1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Moroşanu,nr.3, jud.Olt, în zilele de luni –vineri , între orele 9-14, precum şi la adresa www.apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pâna la data de 28.01.20011.

Documente atasate

ot_Proiect decizie incadrare 9395 CL SCORNICESTI