Back

Anunt public privind dezbaterea publica: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul: "LUCRĂRI DE DECOLMATARE A ALBIEI MINORE A RÂULUI OLT PRIN EXTRACŢIA BALASTULUI DIN DEPONII ÎN PERIMETRUL GIUVĂRĂŞTI – AXT, JUD. OLT" Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată va avea loc la Primăria Giuvărăşti – sală sedinţă, judetul Olt, in data de 27.01.2020, incepand cu orele 1100 .

   Anunt public privind dezbaterea publica

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI OLT  anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului şi a studiului de evaluare adecvată pentru proiectul: "LUCRĂRI DE DECOLMATARE A ALBIEI MINORE A RÂULUI OLT PRIN EXTRACŢIA BALASTULUI DIN DEPONII ÎN PERIMETRUL GIUVĂRĂŞTI – AXT, JUD. OLT"  

Titular: SC AXT EXPERTCON SRL com.Dăbuleni, str.Unirii, nr.182, jud.Dolj.

Tipul deciziei posibile luate de APM OLT poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării  de emitere acordului de mediu.

Raportul şi studiul de evaluare adecvată pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str.Ion Moroşanu, nr.3, judeţ Olt si la sediul SC AXT EXPERTCON SRL din com.Dăbuleni, str.Unirii, nr.182, jud.Dolj in zilele de luni-vineri, intre orele 800-1400 .

Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro.

Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului şi  a studiului de evaluare adecvată va avea loc la Primăria Giuvărăşti – sală sedinţă, judetul Olt, in data de 27.01.2020, incepand cu orele 1100 .

Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului  Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţ Olt pana la data de 24.01.2020.

Data afisarii anuntului:23.12.2019