Decizia nr.1296/12.03.2012 SC LUROMET PREST SRL PERIEŢI

În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării în teren, A.P.M. OLT a decis să emită AUTORIZAŢIE DE MEDIU pentru: SC LUROMET PREST SRL PERIEŢI

Nr. 1296 din 12.03.2012

 

D E C I Z I E

  

          În urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării în teren, A.P.M. OLT a decis să emită AUTORIZAŢIE DE MEDIU pentru:  SC  LUROMET PREST SRL PERIEŢI

 Profil de activitate:  Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor CAEN 4677;

, care se desfăşoară la sediulsocial din com. Perieţi, sat Perieţi, str. Înv. Gheorghe Lincă, nr. 483 , jud. Olt.

Contestaţiile asupra deciziei se primesc în scris la A.P.M. OLT, str. Ion Moroşanu nr. 3, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii prezentei.

Prezenta nu ţine loc de Autorizaţie de mediu.

                                                            

                                                            DIRECTOR EXECUTIV,

                                                            Ec. Şteomlega Dorel

                                                                                                                     

                                                                                                  Şef Serviciu Reglementări ,

       Întocmit,                                                                                      Ing. Popa Marius

       Ing. Nicolae D                                  


www.anpm.ro
Adaugat: 2012-03-14 13:36:51
TiparesteTipareste