Back

Generalitati

Inventarul local de emisii la nivelul județului OLT se elaborează anual, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă și cuprinde datele colectate la nivel local, solicitate sub formă de chestionare, de la agenţii economici, instituţii publice, spitale, în scopul evaluării calității aerului prin modelarea dispersiei poluanților în aer.

Inventarul local de emisii se elaborează anual pentru anul anterior anului curent, în conformitate cu cerințele Ghidului EMEP/EEA.

Începând din anul 2012, pentru realizarea Inventarului local de emisii  a fost implementată baza de date SIM (Sistemul Integrat de Mediu). Inventarul a fost realizat conform metodologiei aprobate prin O.M. nr. 3299/2012, utilizând Sistemul Electronic Integrat de Mediu (SIM). Prima etapă în realizarea inventarului a constat în introducerea în SIM, de către operatorii economici, autorităţile administraţiei publice locale, alte autorităţi şi instituţii, a datelor de intrare necesare estimării emisiilor şi validarea de către responsabilii din cadrul APM OLT a acestora.

 Calculul emisiilor de poluanţi specifici pentru fiecare sursă în parte, plecând de la datele de consum/producţie, după caz, s-a făcut utilizând factori de emisie, conform metodologiilor „EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook 2013” şi AP42 „Compilation of Air Pollutant Emission Factors” (US-EPA, ediţia 5).