Back

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acorduluide mediu pentru proiectul “SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA URZICA, JUDEŢUL OLT" titular: COMUNA URZICA-Comuna Urzica, judeţul Olt

APM OLT anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ  ÎN COMUNA URZICA, JUDEŢUL OLT" propus a fi amplasat in Comuna Urzica, judeţul Olt

titular:  COMUNA URZICA-Comuna Urzica, judeţul Olt,

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt

si la sediulPRIMĂRIEI  URZICA  -Comuna Urzica, jud. Olt,

in zilele de luni până vineri,intre orele 8 –14.

 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.