Back

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acorduluide mediu pentru proiectul “MODERNIZARE HALE DE PRODUCŢIE, AMENAJARE SURSĂ DE APĂ ŞI ACHIZIŢIE LINIE DE AMBALAJE DIN MATERIAL PLASTIC (PET) ŞI LINIE DE ÎMBUTELIERE APĂ NATURALĂPLATĂ" titular SCTEOMIN VITALE SRL -comuna Osica de Jos, sat Osica de Jos, jud. Olt

 APM OLT anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul MODERNIZARE HALE DE PRODUCŢIE, AMENAJARE SURSĂ DE APĂ ŞI ACHIZIŢIE LINIE DE AMBALAJE DIN MATERIAL PLASTIC (PET) ŞI LINIE DE ÎMBUTELIERE APĂ NATURALĂPLATĂ"

propus a fi amplasat in comuna Osica de Jos, sat Osica de Jos, str. Sportivilor, nr. 1,

jud. Olt,

titular  SCTEOMIN VITALE SRL -comuna Osica de Jos, sat Osica de Jos,  jud. Olt

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt

 si la sediulPRIMĂRIEI  Osica de Jos -comuna Osica de Jos, sat Osica de Jos,  jud. Oltin zilele de luni până vineri,intre orele 8 –14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.