Back

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proeictul: Modernizare şi retehnologizare combinat vinificaţie Sâmbureşti

APM OLT anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare şi retehnologizare combinat vinificaţie Sâmbureşti"

propus a fi amplasat in  comuna Sîmbureşti, sat Mănuleşti, judeţul Olt

titular  SC VITI-POMICOLA SÂMBUREŞTI S.A–comuna Dobroteasa, sat Câmpu Mare, jud. Olt

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str.  Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt

si la sediulSC VITI-POMICOLA SÂMBUREŞTI S.A–comuna Dobroteasa, sat Câmpu Mare, jud. Olt

 in zilele de luni până vineri,intre orele 8 – 14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion    Moroşanu, nr. 3, jud. Olt.