Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare SC CEZ DISTRIBUŢIE SA Craiova, prin SC ELECTRIC TOTAL SRL cu sediul în Slatina, str. Oituz, nr. 14, jud. Olt

      

AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLT anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul R2 – REPARAŢIE LEA jt AFERENTĂ PTA 1 MILCOV VALE propus a fi amplasat în Com. Milcov, sat Milcov Vale, jud. Olt

titular SC CEZ DISTRIBUŢIE SA Craiova, prin SC ELECTRIC TOTAL SRL cu sediul în Slatina, str. Oituz, nr. 14, jud. Olt

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa www.apmot.anpm.ro .

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 10.02.2011 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

 

 

 

 

 

              

Documente atasate

ot_Decizie etapa incadrare SC CEZ DISTRIBUTIE CRAIOVA