Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Centrală electrică fotovoltaică de 20 MW, propus a fi amplasat în com. Cilieni, jud. Olt, titular SC CAPMAN INTERNAŢIONAL SRL BUCUREŞTI

APM Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:  Centrală electrică fotovoltaică de 20 MW, propus a fi amplasat în com. Cilieni, jud. Olt, titular SC CAPMAN INTERNAŢIONAL SRL BUCUREŞTI .

   1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la adresa http://apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pana la data de 10.03.2011

Documente atasate

ot_Deciaia 803_SC CAPMAN INTERNATIONAL BUCURESTI