Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: ASIGURAREA SIGURANŢEI DIGURILOR RÂULUI OLTEŢ PRIN REFACEREA CAPACITĂŢII DE TRANZITARE A ALBIEI ŞI STABILIZAREA ACESTEIA LA CONFLUENŢA CU ACUMULAREA DRĂGĂNEŞTI DE PE RÂUL OLT

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi SE SUPUNE EVALUĂRII ADECVATE, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

ASIGURAREA SIGURANŢEI DIGURILOR RÂULUI OLTEŢ PRIN REFACEREA CAPACITĂŢII DE TRANZITARE A ALBIEI ŞI STABILIZAREA ACESTEIA LA CONFLUENŢA CU ACUMULAREA DRĂGĂNEŞTI DE PE RÂUL OLTpropuse a fi amplasate în bazinul hidrografic al râului Olt, extravilanul comunei Giuvărăşti, judeţul Olt, albia minoră a râului Olt, judeţul Olt,

titular: SC HIDROELECTRICA SASucursala Hidrocentrale Slatina, Slatina, str. T. Vladimirescu, nr. 158,  jud. Olt

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresa http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 15.04.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).