Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul Modernizare centru sat Valea Soarelui titular: CONSILIUL LOCAL – COMUNA REDEA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare centru sat Valea Soarelui, comuna Redea, propus a fi amplasat în comuna Redea, sat Valea Soarelui, jud. Olt.

titular: CONSILIUL LOCAL – COMUNA REDEA

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9- 14, precum şi la următoarea adresa de internet: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data

de 20.05.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

Documente atasate

ot_Decizia nr.3490 Consiliul local Redea