Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul EXTINDERE REŢEA JOASĂ TENSIUNE, propus a fi amplasat în comuna Dobroteasa (sat Dobroteasa şi sat Câmpu Mare), jud. Olt titular: S.C. CEZ DISTRIBUŢIE S.A

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE REŢEA JOASĂ TENSIUNE, propus a fi amplasat în comuna Dobroteasa (sat Dobroteasa şi sat Câmpu Mare), jud. Olt .

titular: S.C. CEZ DISTRIBUŢIE S.A

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 16.03.2011  .

Documente atasate

ot_Decizia 1168 CEZ DISTRIBUTIE