Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru proiectul “CONSTRUIRE INSTALAŢIE DE STOCARE ŞI DISTRIBUŢIE GPL”, propus a fi amplasat in Comuna Sprâncenata, sat Sprâncenata, jud. Olt

APM OLT anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză Tehnică din data de7.04.2011, - nu este necesara evaluare a impactului asupra mediului şi nu este necesara evaluare adecvata, pentru proiectul “CONSTRUIRE INSTALAŢIE DE STOCARE ŞI DISTRIBUŢIE GPL”, propus a fi amplasat in Comuna Sprâncenata, sat Sprâncenata, jud. Olt

titular  SC NIC BUNMAR SRL-Comuna Tia Mare, nr. 80, jud. Olt,

 

   1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt

, in zilele de luni până vineri,intre orele 8 -14, precum si la urmatoarea adresa http://apmot.anpm.ro  

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 15.04. 2011.