Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul Alimentare cu apă, propus a fi amplasat în com. Călui, jud. Olt, titular COMUNA CĂLUI

APM Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:  Alimentare cu apă, propus a fi amplasat  în com. Călui, jud. Olt, titular COMUNA CĂLUI .

   1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pana la data de 13.05.2011

Documente atasate

ot_Decizia nr.2573_05.05.2011 Comuna Calui