Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru 2 proiecte ”BAZIN PISCICOL ŞI ÎMPREJMUIRE” propuse a fi amplasate în extravilanul comunei Slătioara, T 17/12, P 20 şi P 21, respectiv T 17/12, P 25/2 şi P 26, judeţul Olt,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 2 proiecte ”BAZIN PISCICOL ŞI ÎMPREJMUIRE” propuse a fi amplasate în extravilanul comunei Slătioara, T 17/12, P 20 şi P 21, respectiv T 17/12, P 25/2 şi P 26, judeţul Olt,

titular: S.C. PETROSUD S.R.L.

Proiectele deciziilor de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00-14:00, precum şi la adresa: http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectele deciziilor de încadrare până la data

de 10.03.2011  (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

Documente atasate

ot_Decizia 1098_SC PETROSUD SRL