Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

               AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLT anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE CLĂDIRE 320 PENTRU BOILER ABUR ŞI PLATFORME BETONATE, propus a fi amplasat în Slatina, str. Drăgăneşti, nr. 35, jud. Olttitular SC PIRELLI TYRES ROMÂNIA SRL

               Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru protecţia mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet office@apmot.ro(pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt .

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 07.10.2010 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

Documente atasate

ot_decizieetapaincadrare PIRELLY