Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLT anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul SCHIMBARE DESTINAŢIE – AMENAJARE HALĂ DE TOPIREA DEŞEURILOR NEFEROASE, propus a fi amplasat în Scorniceşti, B-dul Muncii, nr. 4, jud. Olt titular SC EUCASTING RO SRL Piteşti

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru protecţia mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet office@apmot.ro( pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt ).

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 07.10.2010 (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

Documente atasate

ot_anuntschimbaredestinatie