Back

Anunt public asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului

      APM Oltanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare,nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: SISTEM DE DISTRIBUŢIE GAZE PETROLIERE LICHEFIATE LA AUTOVEHICULE CU INSTALAŢIE MONOBLOC TIP MINISKID, propus a fi amplasat în com. Coteana, sat Coteana, jud. Olt, titular SC DUMITRU MARIA DR GRUP SRL IZVOARELE .

   1.Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet office@apmot.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pana la data de 10.09.2010

Documente atasate

ot_decizia4_02.09.2010