Back

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere si reabilitare de canalizare"propus a fi amplasat in Slatina, str. Zorleasca, jud.Olt, titular SC COMPANIA DE APA OLT SA Slatina.

APM Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Extindere şi reabilitare reţea de canalizare, propus a fi amplasat  în Slatina, str. Zorleasca, jud. Olt, titular SC COMPANIA DE APĂ OLT SA Slatina.

   1. Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pana la data de 03.06.2011

Documente atasate

ot Decizia 3973 SC COMPANIA DE APA OLT SLATINA ZORLEASCA