Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare S.C. OMV PETROM S.A. - ASSET III- MUNTENIA VEST Piteşti, jud. Argeş

A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Forarea şi echiparea sondei 1133 Vaţa “, propus a fi amplasat în com. Bărăşti, sat Mereni, jud.Olt

titular: S.C. OMV PETROM S.A. - ASSET III- MUNTENIA VEST  Piteşti, jud. Argeş

   1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Moroşanu, nr.3, jud.Olt, în zilele de luni –vineri , între orele 9-14, precum şi la adresa: www.apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pâna la data de 25.01.2011.

Documente atasate

ot_Decizia 8914 SC OMV PETROM SA ASSET III MUNTENIA VEST sonda 1133