Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Modernizare exploataţie agricolă la S.C. AGROCHIREA S.R.L.” titular: S.C. AGRO CHIREA S.R.L. Rusăneşti

A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Modernizare exploataţie agricolă laS.C. AGROCHIREA S.R.L.”,  propus a fi amplasat în  com. Rusăneşti, jud.Olt

titular: S.C. AGRO CHIREA S.R.L. Rusăneşti   

   1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Moroşanu, nr.3, jud.Olt, în zilele de luni –vineri, între orele 9-14, precum şi la adresa http://apmot.anpm.ro  

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pâna la data de 10.03.2011.

Documente atasate

ot_Decizia 1088 SC AGRO CHIREA SRL RUSANESTI