Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Mitropoli Olteniei –Arhiepiscopia Craiovei

   A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Sistem de producere a energiei termice prin utilizarea surselor de energie regenerabilă la Colegiul Naţional de Fete – Buna Vestire ”,  propus a fi amplasat în  com. Grădinari, jud.Olt

titular: Mitropoli Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei

   1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Moroşanu, nr.3,jud.Olt, în zilele de luni – vineri , între orele 9-14, precum şi la adresa: www.apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pâna la data de 25.02.2011.

Documente atasate

ot_Decizia 9046 MITROPOLIA OLTENIEI ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI