Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - S.C. Aşezământul Buna Vestire S.R.L.

A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Amenajare iazuri piscicole”,  propus a fi amplasat în  com. Grădinari, sat Petculeşti, jud.Olt

titular: S.C. Aşezământul Buna Vestire S.R.L.  

   1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Moroşanu,nr.3, jud.Olt, în zilele de luni –vineri , între orele 9-14, precum şi la adresa: www.apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pâna la data de 25.02.2011.

Documente atasate

ot_Decizia 9045 SC ASEZAMANTUL BUNA VESTIRE