Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

   A.P.M. Olt anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „”Înlocuire sistem clasic de încălzire – Grup Şcolar Agricol- cu centrală termică ce funcţionează cu biomasă - Scorniceşti“,propus a fi amplasat în Scorniceşti, str. Pompierilor,nr.17, jud.Olt

titular: C.L. Scorniceşti, jud. Olt

   1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I.Moroşanu, nr.3,jud.Olt, în zilele de luni –vineri , între orele 9-14, precum şi la următoarea adresa de internet  www.apmot.anpm.ro

   Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare pâna la data de 28.01.2011.

Documente atasate

ot_Proiect decizie incadrare 9392 CL SCORNICESTI