Pentru informatii anterioare datei de 27.10.2014, accesati pagina: http://apmot-old.anpm.ro

 

PROGRAMUL CASA VERDE 2011

PERSOANE FIZICE

http://raportare.anpm.ro

 

Tarifele se incaseaza de catre APM OLT - CUI 4394668 in contul IBAN RO93TREZ5065032XXX000341 deschis la Trezoreria Mun.Slatina