Pentru informatii anterioare datei de 27.10.2014, accesati pagina: http://apmot-old.anpm.ro

Tarifele se incaseaza de catre APM OLT - CUI 4394668 in contul IBAN RO93TREZ5065032XXX000341 deschis la Trezoreria Mun.Slatina